1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

Modules AGP Trade

 

Naar boven Relatiebeheer en CRM

Uw relatiegegevens worden op één punt onderhouden en zijn in alle onderdelen van het pakket actueel beschikbaar. Alle relevante gegevens van de relatie kunnen worden geregistreerd en ook kunnen er nog vrije velden door u worden gedefinieerd. U kunt documenten registreren op relatieniveau en vanuit de relatie direct documenten opvragen uit het geïntegreerde DMS systeem. De functie biedt ook koppelingen met onder andere MS office, MS outlook en een digitale telefooncentrale. Het onderdeel Relatiebeheer biedt CRM functionaliteit zoals contactregistratie- en historie, bezoekverslag registratie, taakregistratie en de mogelijkheid tot het versturen van mailings.

Naar boven Binnendienstverkoop

De functie Binnendienstverkoop bevat alle functionaliteit, die noodzakelijk is voor het administratief ondersteunen van uw commerciële afdeling. Het systeem verschaft de noodzakelijke informatie over onder andere klanten, lopende offertes en orders, openstaande posten, artikelspecificaties, prijzen, condities, levertijden, etc. Door de uitgebreide raadpleegmogelijkheden zijn actuele en historische gegevens direct beschikbaar. Deze kunnen naar wens gerangschikt worden. De functie Binnendienstverkoop biedt u naast deze informatie de volgende mogelijkheden: het aanmaken van offertes, het omzetten van offertes naar orders, het uitvoeren van uitgebreide offertecalculaties, het koppelen aan inkoopoffertes, het maken van orders, het koppelen van inkooporders, het vastleggen van specifieke condities, etc. De gekoppelde communicatiefunctie verzorgt het verzenden van de documenten via printer, fax, edi of email. Ook kan deze functie worden ingezet voor het verwerken van orders die realtime binnenkomen vanuit de Webshop of die bijvoorbeeld als XML-bericht ontvangen worden.

Naar boven Balieverkoop

Het onderdeel Balieverkoop is een vereenvoudigde weergave van de functie Binnendienstverkopen en is bedoeld voor niet particuliere verkopen. Uw baliemedewerkers kunnen eenvoudig orders aanmaken aan de balie en worden niet geconfronteerd met vele keuzemogelijkheden. Door met een scanner te werken aan de balie zorgt u voor minder fouten en tijdswinst. Deze functie is uit te breiden met de functie E-Balie welke handig is als u werkt met een open magazijn. Met behulp van een PDA met scanfunctionaliteit scant u eenvoudig de gewenste artikelen wanneer u met uw klant door het magazijn wandelt. Aan de balie wordt de order vervolgens verder afgehandeld. U kunt ervoor zorgen dat uw klanten een sms of e-mail ontvangen als bestelde artikelen voorradig zijn en door de klant opgehaald kunnen worden aan de balie.

Naar boven Kassa

De Kassa is in eerste instantie ontwikkeld voor de verkoop van artikelen aan particulieren, maar kan vanaf heden ook voor zakelijke verkopen ingezet worden. De module Kassa kent een eenvoudig orderingave scherm dat gekoppeld kan worden aan scanapparatuur, touch screen, kassadisplay, kassalade, pinautomaat en uiteraard de bonnenprinter. Via het onderdeel Kassa kunt u inclusief BTW werken voor de verkoop aan particulieren en exclusief BTW voor de verkoop aan bedrijfsmatige klanten. De kassa bevat een specifieke op kassaverkoop gerichte weergave via welke artikelen snel opgezocht of gescand kunnen worden om zo op de bon te plaatsen. Klanten kunnen vervolgens afrekenen op elke, door u gewenste wijze. Mocht een klant een artikel wensen te bestellen dat niet op voorraad is, dan kunt altijd een aanbetaling registreren met eventueel naam- en adresgegevens van de klant op de bon. Een kassabon kan eenvoudig overgezet en teruggezet worden naar en van een uitgebreide verkooporder voor de registratie van specifieke zaken.

Naar boven Inkoop

Deze functie bevat accurate informatie over leveranciers, specificaties van artikelen, voorraadposities, prijzen, condities, levertijden, etc. De voorraad kan op peil gehouden worden door het geautomatiseerd besteladviseringsproces vanuit waar de inkopen geregeld kunnen worden. En ook ontvangst en verdeling van goederen naar backorders, reserveringen, filialen en vrije voorraad, is een proces dat volledig automatisch kan verlopen. De functie inkoop bevat naast het werken met het besteladvies ook de mogelijkheid om inkoopoffertes aan te maken en losse inkooporders. Uiteraard kunnen prijscondities uitgebreid vastgelegd worden en biedt het inkoopprogramma uitgebreide mogelijkheden tot signaleringen van mogelijke overschrijdingen van de leverdata.

Naar boven Artikelbeheer

De grote hoeveelheid informatie omtrent artikelen maakt het noodzakelijk dat de toegang tot artikelen op een gebruiksvriendelijke en efficiënte manier mogelijk is. Naast informatie over het artikel zelf, kunnen verbanden tussen artikelen worden aangegeven in de vorm van samenstellingen en/of eindproducten. De functie Artikelbeheer ondersteunt het onderhoud van grote aantallen artikelen. Via geavanceerde importfuncties zijn prijswijzigingen, nieuwe prijslijsten van leveranciers en assortimentsuitbreidingen in korte tijd, eventueel automatisch, in te lezen. Net zoals het aanpassen van coderingen van grote groepen artikelen of zelfs het wijzigen van artikelnummers. AGP Trade voorziet in het werken met verschillende in- en verkoopeenheden, toeslagen en opslagen en verschillende prijzen. Daarnaast biedt de artikelbeheerfunctie van AGP Trade nog tal van andere uitgebreide registratiemogelijkheden.

Naar boven Voorraadbeheer en magazijnadministratie

De functie Voorraadbeheer is een belangrijk onderdeel van AGP Trade en geeft uitgebreid inzicht in de historie van voorraadmutaties. Elke goederenbeweging en correctie die de voorraad muteert, wordt zodanig geregistreerd dat de bronmutatie altijd eenvoudig te herleiden is. Alle mutaties op de voorraad worden direct bijgewerkt, wat ervoor zorgt dat u altijd actuele informatie ter beschikking heeft. De voorraad kan per filiaal worden bijgehouden en door het gebruik van locaties kan eenvoudig inzicht worden verkregen, waar welke voorraad zich bevindt en kunnen goederenverplaatsingen van bulk- naar grijpvoorraden voorgesteld worden. De voorraad van andere filialen of bedrijven kan worden geraadpleegd en uit deze voorraden kan ook worden geleverd. Daarnaast is het mogelijk om te zien op welk moment in de toekomst de minimale voorraad bereikt gaat worden. AGP Trade bevat functionaliteit om te kunnen zorgen voor efficiënte looproutes ten aanzien van het picken van goederen. De functies Voorraadbeheer en magazijnadministratie heeft directe relaties met de financiële administratie, de interfiliaal administratie en de inkoop- en verkooporderadministratie. Het is mogelijk om het inventarisatieproces en het eventuele correctieproces zodanig uit te voeren, dat de dagelijkse gang van zaken hiervoor nauwelijks hoeft te worden onderbroken. Ook is het mogelijk om met behulp van de vele selectiemogelijkheden inventarisaties partieel roulerend uit te voeren.

Naar boven Logistiek

In een hectisch magazijn de foutenfactor verlagen is een speerpunt van AGP Trade. Door de inzet van vaste en flexibele scanning van locaties en artikelen wordt dit gerealiseerd. Met de functie Logistiek wordt de afhandeling van leveringen grotendeels gestuurd door het systeem. De picklijst wordt samengesteld en na het picken afgemeld. Van de afgemelde pickings kunnen verzendlijsten worden samengesteld. Als de goederen bij de klant zijn afgeleverd, worden de betreffende verzendlijsten afgemeld. Het grote voordeel van deze werkwijze is dat er inzicht is in de fase van de verkooporders in het leveringstraject. Door een routegestuurde picklijst kan efficiënt gewerkt worden in het magazijn. Naast het afdrukken van verzendlijsten, kunt u in het logistieke traject ook verzendetiketten per vervoerder en vervoersdocumenten afdrukken.  Via een e-mail of een sms kunt u uw klanten ervan op de hoogte stellen dat een bestelling binnen is gekomen en geleverd gaat worden of opgehaald kan gaan worden.

Naar boven Planning en service

Het onderdeel Planning en service wordt ingezet voor de registratie en planning van serviceaanvragen en de inzet van servicemonteurs. Via een overzichtelijk grafisch planbord is op elk moment inzicht beschikbaar over de nog te plannen serviceopdrachten, de geplande opdrachten en de voltooide opdrachten. Iedere servicemonteur kan via een PDA de werkbonnen digitaal versturen met daarop de verbruikte artikelen en uren. De monteurs beschikken steeds over het overzicht van de door hem uit te voeren opdrachten. Opdrachten kunnen na het afmelden door een monteur nog aangepast worden. Daarna worden deze omgezet naar een verkooporder voor de facturering van uren en verbruikte producten. Ook worden nieuwe serviceaanvragen gemaakt.

Naar boven Productie

Ondersteuning van de uitgebreide administratieve registratie van de uitbesteding, productie, assemblage en samenstelling van artikelen. De functie Productie geeft de gebruiker duidelijk inzicht in de opbouw van de productieprocessen, de benodigde stuklijsten, de vervaardigde eindproducten, de tijd per productieproces en eventuele uitgebreide rapportages ten behoeve van voor- en nacalculaties. Doordat dit onderdeel volledig geïntegreerd is, is er direct een koppeling met uw voorraad- en financiële administratie. U kunt zelf (standaard)processen definiëren, zodat de module de opeenvolgende stappen opvolgt. Uiteraard kunnen ook klantspecifieke processen aangemaakt worden, kunnen er delen van de productie uitbesteed worden en voorziet de module in de registratie van afval en uitval. Doordat het onderdeel Productie zeer flexibel is opgezet en de productieprocessen door zelf te definiëren zijn, kan de module voor vrijwel ieder denkbaar productie- of assemblage proces worden ingezet.

Naar boven Werkplaats

De werkplaatsadministratie maakt het mogelijk om assemblage-, keurings- reparatie- en onderhoudswerkzaamheden te registreren en eventueel aan uw klanten door te belasten. De werkplaatsorder is in basis een verkooporder waarin werkzaamheden opgenomen kunnen worden. U bepaalt zelf welke werkzaamheden u wenst op te kunnen nemen in een order. De Werkplaats kan worden uitgebreid met het Grafisch Planbord en de functie Serviceartikelen. Het grafisch planbord geeft de planner visueel inzicht in de beschikbaarheid van personeel en de hoeveelheid werkzaamheden. De functie Serviceartikelen stelt u in staat om specifieke gegevens van verkochte artikelen te registreren onder een serienummer. Vervolgens kan iedere keuring, reparatie of uitgevoerde onderhoudsbeurt gekoppeld worden aan het serienummer. Kortom, onder een serienummer is de hele verkoop-, service- en levensloophistorie inzichtelijk en krijgt u meldingen als artikelen terug moeten worden geroepen voor onderhoud. De werkplaats kan gekoppeld worden aan keuringsapparatuur en keuringsresultaten uitlezen. Ook kunt u via de werkplaats overzichten samenstellen van apparaten van klanten die gekeurd dienen te worden, zodat deze klanten een notificatie ontvangen van de keuringen die plaats dienen te gaan vinden.

Naar boven Condities

De functie Condities heeft betrekking op kortingsafspraken bij in- en verkooptransacties. Deze condities kunnen op diverse niveaus worden vastgelegd. Condities bestaan uit onder andere: gestaffelde kortingen of nettoprijzen, opslagfactoren, tijdelijke extra korting en groepsstaffels. Het systeem zoekt automatisch de laagste nettoprijs, behalve als een vaste prijs voor een bepaalde termijn is overeengekomen.

Naar boven Centraal artikelbestand en Centraal Relatiebestand

Als u werkt met meerdere bedrijven en u wenst het artikelbestand en/of relatiebestand over deze bedrijven heen graag centraal te beheren, dan is dat mogelijk middels de modules Centraal Artikelbestand en Centraal Relatiebestand. Uiteraard is het nog steeds mogelijk om in een bedrijf lokale artikelen/relaties aan te maken en van centraal beheerde artikelen/relaties bepaalde gegevens alleen lokaal voor een vestiging in te geven. De modules Centraal Artikelbestand en Centraal Relatiebestand geven u een hoge mate van flexibiliteit ten aanzien van het bepalen welke gegevens centraal onderhouden moeten gaan werken en welke u alleen lokaal wenst te onderhouden.

Naar boven Intercompany

Als u werkt met verschillende bedrijfsadministraties en intercompany transacties zo eenvoudig mogelijk wenst te laten verlopen, dan kunt u werken met de functie Intercompany. Deze functie zorgt voor een geautomatiseerde ondersteuning (o.b.v. XML) in de afhandeling van de in- en verkooporders, pakbonnen, picken en facturatie tussen de diverse intercompany bedrijven.

Naar boven Rapportage en analyse

AGP Trade bevat uitgebreide rapportage mogelijkheden om analyses te kunnen maken. Daarnaast bieden wij u middels Qlikview een BI-tool. Qlikview biedt u dashboards, analyses, rapportages, queries, simulatie en communicatie. Hiermee heeft u eenvoudig inzicht in het rendement van uw organisatie en de daarbij horende procesinformatie. Met deze informatie kunt vervolgens snel en adequaat beslissingen nemen. Qlikview is volledig gekoppeld aan de software van AGP, zodat het alle relevante informatie direct uit de BackOffice haalt. Wenst u graag in AGP Trade zelf uitgebreide rapportages en overzichten op te bouwen naast de standaard overzichten en rapportages, dan kunt u gaan werken met de functie Business Reports.

Naar boven Webintegratie

AGP Trade bevat diverse webtools voor vertegenwoordigers, klanten,service-monteurs en uw magazijnmedewerkers. AGP Trade bevat zowel een geïntegreerde B2B webshop alsmede een geïntegreerde B2C webshop. Via de B2B webshop kunt u uw belangrijke klanten zelf orders in laten voeren, waarbij ze, als u dat wenst, uw voorraadposities in kunnen zien, de geldende prijzen en additionele informatie over artikelen. De B2C webshop is een geavanceerde webshop met diverse betalingsmogelijkheden die te bezoeken is zonder eerst in te loggen. Beide webshops bieden klanten de mogelijkheid om in het klantenportaal informatie over geplaatste orders terug te kunnen zien. Via de webtools voor vertegenwoordigers hebben uw vertegenwoordigers op elk moment, met slechts een internetverbinding, inzicht in alle gegevens van klanten, de voorraadpositie en de prijslijsten en ze kunnen op locatie orders invoeren, zonder dat ze hiervoor toegang hoeven te hebben tot AGP Trade. Uw magazijniers worden ook optimaal ondersteund door de webtoepassingen van AGP Trade. Zo kunnen zij werken met digitale picklijsten en tellijsten en kunnen zij via de PDA balieorders afhandelen in een open magazijn. Voor uw monteurs onderweg bevat AGP Trade functionaliteit om via de PDA storingsmeldingen door te krijgen en digitale werkbonnen aan te maken die realtime verstuurd worden naar AGP Trade.

Naar boven Elektronische berichten

Steeds meer bedrijven gaan over tot elektronische communicatie. Of het nu gaat om het elektronisch verzenden van inkooporders, het elektronisch ontvangen van verkooporders, het elektronisch opvragen van informatie uit webportalen of het elektronisch opvragen van voorraden van leveranciers. Elektronisch berichten verkeer wordt steeds meer gebruikt. AGP Trade bevat reeds tal van elektronische berichten. Een greep uit de mogelijkheden: 2BA, Nexmart, EZ-base, Sales in de Bouw, Forecast, Inventory Management, Slim4, CBS-aangifte export naar IRISpakket, auditfile belastingdienst, elektronische BTW-aangifte, Zevij, Ferney, enz. Mocht u samen met een klant of leverancier over willen gaan tot elektronische communicatie, dan heeft u de keuze tussen het gebruik van een standaard Edifact bericht of het inzetten van specifieke berichten. Mocht de door u gewenste berichtensoort nog niet aanwezig zijn, dan overleggen we graag over de mogelijkheid deze toe te voegen. Gezien de ontwikkelingen in de branche en in de gebruikte techniek zien wij een grote trend richting communicatie via XML-berichten ter vervanging van de traditionele EDI-berichten. Het volledige communicatieproces is daarom in AGP Trade ook in XML uitgevoerd. Wij leveren een functie mee via welke u zelf de gewenste XML-berichten kunt definiëren.

Naar boven AGP Documents

Het document management systeem van AGP Trade stelt u in staat om centraal en digitaal documenten op te slaan en te koppelen aan relaties, orders, facturen en offertes. De gebruiker is in staat de volledige documentenstroom van zowel intern gegenereerde als extern ontvangen documenten te beheren en te stroomlijnen. U kunt uw interne documenten automatisch laten toevoegen aan het DMS als u werkt met de Office koppeling van AGP Trade. Deze koppeling zorgt ervoor dat gegevens uit het systeem eenvoudig in de door u gedefinieerde Word-sjablonen worden geladen. Na het afronden van het document in Word, wordt het document opgeslagen bij de betreffende relatie in AGP Trade. Als u niet digitale documenten van derden ontvangt, kunnen deze na inscannen middels gegenereerde zoekkenmerken intern worden gekoppeld. Documenten die u digitaal ontvangt kunnen zonder scanning worden toegevoegd. Het DMS bevat namelijk een directe koppeling met MS Outlook voor het opslaan van e-mails. Naast een beheerdersfunctie bestaat er ook een archiefscherm (zowel geïntegreerd als in browserformaat) die medewerkers kunnen gebruiken voor het raadplegen van de opgeslagen documenten in het centrale archief. In dit scherm kunnen documenten eenvoudig opgezocht, gegroepeerd naar onderwerp en geraadpleegd worden. Hierdoor bespaart u niet alleen op papier, maar heeft u ook een perfect instrument in handen om uw medewerkers snel en effectief te informeren.

Naar boven Financiële administratie

AGP Financial, de financiële administratie van AGP stelt u in staat om op snelle en eenvoudige wijze inzicht te krijgen in het financiële reilen en zeilen van de organisatie. AGP Financial bestaat uit de basisonderdelen grootboek-, crediteuren en debiteurenadministratie en het aantal bedrijfsadministraties is hierbij onbeperkt. De grootboekadministratie is de basis voor alle andere in gebruik zijnde modules voor zover in die modules financiële transacties voorkomen. De grootboekadministratie is uiteraard voorzien van kolommenbalans, saldibalans, mutatieoverzichten, voorafgaande journaalposten, standaard journaalposten, kostenverdeling, btw-aangifte, meerdere valuta’s, herwaardering van vreemde valuta, importeren en exporteren van mutaties en het aanmaken van een auditfile voor de belastingdienst. Een belangrijk voordeel van een geïntegreerd financieel systeem is de eenduidigheid in verslaglegging en verantwoording binnen alle onderdelen van het systeem.

Naar boven Klachten en retouren

De registratie van klachten en retouren kan in AGP Trade zowel plaatsvinden aan de inkoopzijde als aan de verkoopzijde. U kunt gedetailleerd registreren wat er aan een artikel mankeert en wat er met het artikel dient te gebeuren. Ten aanzien van verkoopretouren bevat AGP Trade uitgebreide functionaliteit om een geretourneerd artikel aan de voorraad toe te voegen, terug te sturen naar uw leverancier, te vergoeden, een nieuw artikel te sturen, etc.Klachten/retouren worden zodanig vastgelegd in AGP Trade dat in de klantencockpit en de leverancierinformatieschermen direct zichtbaar is welke retouren er open staan.